Emirates & Europe Business Development Cluster unikalny pomysł na współpracę pomiędzy Polską i ZEA

Od kilku lat Polska jest krajem o najsilniejszej gospodarce w Europie charakteryzującej się trwałym wzrostem PKB oraz stabilną sytuacją polityczną. W rezultacie zaczęła być ostatnio postrzegano jak brama do biznesu i inwestycji w Europie, która przyciąga inwestorów i przedsiębiorców z całego świata. W ciągu ostatnich kilku lat stosunki handlowe i inwestycyjne między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi systematycznie się zacieśniały. Polska oferuje swojemu Partnerowi przede wszystkim technologie elektroniczne. Jednakże, najbardziej perspektywiczne sektory, które mogą przyczynić się do wzmocnienia powiązań gospodarczych pomiędzy tymi dwoma krajami to technologia rolnicza i jej produkty, biotechnologia, odnawialne źródła energii oraz szeroko rozumiane nowoczesne technologie. Istnieją również inne obszary współpracy, które są atrakcyjne dla obu stron; można do nich zaliczyć technologie środowiska, urządzenia transportowe oraz energię.  Handel w zakresie aplikacji informatycznych może także być dla obu stron ciekawą opcją. Inne obszary obejmują, oprócz przemysłu naftowego i gazowego, również przemysł chemiczny, motoryzacyjny, energetyczny, budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe oraz produkcję żywności.

ZEA są drugim największym partnerem handlowym Polski spośród państw należących do Ligii Arabskiej, zaraz po Arabii Saudyjskiej. W latach 2011-2012 polski eksport do ZEA zwiększył się z 342 milionów USD do 440 milionów USD a całkowita wartość obrotów wzrosła z 458 milionów USD do 542 milionów USD. Całkowita wartość polskich inwestycji bezpośrednich w ZEA w 2012 roku wyniosła około 150 milionów USD. W 2013 i 2014 roku odnotowano dalszy wzrost. W 2014 roku, jak wykazał polski Główny Urząd Statystyczny, całkowity eksport do ZEA wyniósł 1,1 miliard USD, podczas gdy wymiana handlowa ogółem wyniosła więcej niż 1,3 mld USD. Była około 50 % wyższa niż w 2013 roku. Łącznie, w ciągu ostatnich 5 lat, wzajemny handel między tymi państwami zwiększył się czterokrotnie. Prognozy na 2020 rok są jeszcze bardziej obiecujące.

Oczekuje się, że handel i inwestycje między ZEA a Polską znacząco wzrosną w nadchodzących latach, ponieważ obaj partnerzy rozpoczęli niedawno prowadzenie szeregu strategicznych inicjatyw współpracy. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki wysokiej dynamice wymiany handlowej i stale rosnącemu potencjałowi gospodarczemu uważa się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Polska będą bardzo obiecującymi partnerami handlowymi na nadchodzące lata.

 

ZJEDNOCZOONE EMIRATY ARABSKIE JAKO WIARYGODNY PARTNER BIZNESOWY

Środowisko biznesowe

Według raportów analitycznych PriceWaterhouseCoopers (PWC) oraz Banku Światowego, skuteczne wysiłki skierowane na dywersyfikację gospodarczą w handle, logistyce, bankowości, turystyce, nieruchomościach oraz produkcji ograniczyły odsetek PKB oparty na wydobyciu ropy naftowej i gazu do 25%. Od odkrycia ropy naftowej w ZEA, które miało miejsce ponad 31 lat temu, kraj ten przeszedł znaczną przemianę. Kiedyś był zubożałym regionem na małych terenach pustynnych, a teraz wygląda jak nowoczesne państwo oferujące wysokie standardy życia. Rząd przeznacza więcej pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój infrastruktury, a także przygotowuje miejsca użyteczności publicznej w celu zwiększenia udziału sektora prywatnego.

PWC oraz Bank Światowy zaznaczają, że ZEA ma najbardziej liberalny system handlu ze wszystkich krajów z Zatoki Perskiej i przyciąga mocne przepływy pieniężne z całego regionu.  Co jest powszechne dla wszystkich państw Zatoki,  w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest duża ilość pracowników oddelegowanych za granicę na wszystkich poziomach gospodarki. ZEA prowadzi systematyczną dywersyfikację swojej gospodarki, minimalizując podatność na zmiany ceny ropy naftowej. ZEA są bardzo dobrze skomunikowane z resztą świata, głównie dzięki Ethihad, krajowego przewoźnika ZEA oraz Emirates, dubajskich linii lotniczych, co powoduje gwałtowną rozbudowę sieci flot.

Co wydaje się również interesujące to to, że ZEA ma 30 co do wielkości gospodarkę na świecie i drugą na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. ZEA, w kategorii łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, plasują się na 33 miejscu z 183 krajów. Brak podatku dochodowego rekompensuje uregulowane środowisko inwestycyjne.  Znaczne dochody pochodzące ze złóż węglowodorów wskazują na to, że rząd nie zgłasza szczególnie pilnej potrzeby dotyczącej zwiększenie przychodu przez podatki bezpośrednie. Korporacje i ich pracownicy odnoszą również korzyści wynikające z opodatkowania. ZEA są usytuowane w korzystnym położeniu, biorąc pod uwagę transport oraz logistykę, co zapewnia znakomite podłoże do produkcji oraz międzykontynentalnego transportu towarów, co zostało już docenione przez firmy logistyczne.

 

Główne rynki ZEA oraz handel

Główni partnerzy handlowi ZEA to Unia Europejska, Indie, Japonia, Chiny, Południowa Korea, Stany Zjednoczone Ameryki, Tajlandia, Singapur oraz Oman. Do towarów eksportowych zalicza się ropę naftową (45%) oraz reeksport ryb z Japonii (17.1%), Indii (13.6%), Korei Południowej (6.1%) i Tajlandii (5.1%). Do towarów importowych zalicza się maszyny i sprzęt transportowy, a także artykuły chemiczne i spożywcze z Indii (17.5%), Chin (14%), Stanów Zjednoczonych (7.7%), Niemiec (7.7%) i Japonii (4.8%).

Istnienie stref wolnego handlu ze 100% posiadaniem, zerowymi podatkami, doskonałą infrastrukturą, względnie stabilnymi perspektywami na ryzyko gospodarcze kraju, a także bardzo dogodne położenie geograficzne będące niemalże terenem pośrednim między Wschodem a Zachodem to właśnie atrakcyjne aspekty dla zagranicznych inwestycji. Około 80% firm wchodzących w skład Fortune 500 (uwzględniając również te 10 czołowych) zapoczątkowały swoją obecność w ZEA w oparciu o The Economist, a strefy wolnego handlu 25+ w Emiratach są goszczą obecnie wiele firm międzynarodowych i regionalnych – w skład których wchodzi ponad 6400 spółek z ponad 120 różnych krajów znajdujących się w strefie wolnego handlu Jebel Ali w Dubaju.

Siłę roboczą stanowi ok. 4,1 mln osób i ekspatrianci stanowią ok. 85% tejże siły spośród 150 różnych narodowości pracujących i żyjących w harmonii w bezpiecznym, prawie całkowicie wolnym od przestępstw środowisku. ZEA przyciągają wykwalifikowanych robotników, którzy są wcielani do rosnącej liczby międzynarodowych firm, spółek świadczących fachowe usługi, a także instytucji finansowe. Ekspatrianci cieszą się wynagrodzeniem niepodlegającym opodatkowaniu, szkołami z akredytacją pod kątem standardów międzynarodowych, wysoką jakością służby zdrowia i świetnymi ośrodkami wypoczynkowymi – włączając w to szereg mistrzowskich kursów gry w golfa.

Oprócz tego, warunki dla inwestycji w ZEA stają się bardziej korzystna dla bezpośrednich zagranicznych inwestorów : rząd federalny, na czele którego znajduje się Abu Dhabi, poczynił znaczny postęp w ciągu minionych pięciu lat w kwestii zwiększenia znaczenia sektora usług prywatnych. Szereg zachęcających korzyści został w ostatnim czasie przedstawiony zagranicznym inwestorom.

 

Inicjatywa dla współpracy

Wyżej wymienione kwestie mówią o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie przekształcone zostały z wytwórcy paliw w ogromny terminal przedsięwzięć i finansów. Przedsiębiorcy europejscy, w tym również firmy polskie, szukają nowych, dobrze rokujących obszarów handlowych. Inwestorzy, którzy zauważają korzystną sytuację ekonomiczną, uznają ZEA jako miejsce dla znalezienia wyjątkowych szans na biznes.

Polski rząd już rozpoczął rozszerzanie wielopłaszczyznowej współpracy z ZEA poprzez podpisanie wzajemnych porozumień, z których jednym z najważniejszych jest porozumienie podpisane w czerwcu 2015 roku pomiędzy Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim a Szejkiem Mohammedem Bin Rashidem Al Maktoumem, Honorowym Emirem Dubaju. Umowy zawarte między Polską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi uwzględniają, między innymi, umowę o współpracy turystycznej, memorandum o współpracy nad innowacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw, memorandum współpracy między Uniwersytetem w Sharjah i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, a także list o podjęciu chęci współpracy w dziedzinach rolnictwa i bezpieczeństwa żywienia. Wszystkie te umowy dążą do usunięcia proceduralnych i biznesowych przeszkód pojawiających się na drodze do wolnego handlu i przedsięwzięć jak również swobody ruchu. Rozwój technologiczny i oświata są jednakże tak samo istotne.

KLASTRY – opcja dla korzystnej współpracy

Jeśli współpraca między tymi dwoma krajami działa tak niezawodnie jak mechanizm zegarowy, to czemu by jej jeszcze nie ulepszyć? W związku z najwyższym wzrostem gospodarczym w regionie, Polska jest teraz uznawana jako kraj z silną i stabilną gospodarką. Stała się ona ciekawą alternatywą dla całego świata biznesowego, która była również obserwowana przez inwestorów z ZEA. Jakość  kontraktów gospodarczych między tymi krajami nie jest już tylko teoretyczna, ale odnosi się również do rzeczywistej sytuacji. Wzmocnienie więzi ekonomicznych powinno leżeć w interesie obydwu stron i tym samym sukces zależy od współpracy. Działalności polityczne i biznesowe nie są już jedynymi czynnikami które stoją za właściwym funkcjonowaniem rynku w Polsce i w Emiratach.

Działalności te, łącząc w sobie wszystkie szczeble władz, przemysłu i świata nauki stały się przepisem na sukces – i tu pojawia się pomysł zakładania klastrów. Pozwalają one na usystematyzowanie i koordynowanie wielu działań. Jak to często bywa w praktyce biznesowej, sposób na połączenie podmiotów zezwala na zrobienie przełomu w danym przemyśle. Klastry składają się z przedsiębiorstw działających w tej samej lub podobnej branży, które nie współzawodniczą ze sobą i nie są również obciążone jakimikolwiek zobowiązaniami. Współdziałają one w ramach wspólnie wybranych obszarów na zasadzie samodzielnie zgłoszonej chęci, co pozwala na zmniejszenie kosztów, zwiększenie efektywności produkcji i uzyskania dostępu do rynku wykwalifikowanych specjalistów, jak również do wymiany kompetencji i zasobów w celu wdrożenia wzajemnych przedsięwzięć.

Aby sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom, stworzono Emirates & Europe Business Development Cluster (zwane dalej EEBDC). Jest to inicjatywa polskiego sektora usług prywatnych, wspieranego przez rząd. Cele i zadania tejże inicjatywy zostały już omówione z przedstawicielami władz ZEA i przedsiębiorcami, przejawiającymi prawdziwe zainteresowanie biznesowe. Głównym celem EEBD jest zintegrowanie i poprawienie komunikacji między ZEA a europejskim środowiskiem biznesowym, a także pośród członków Klastra.

Jak funkcjonuje tenże Klaster? EEBDC jest technologicznym pośrednikiem handlowym, który służy jako doradca rozwojowy i specjalizuje się w łączeniu partnerów biznesowych. Klaster ten składa się z przedstawicieli biznesowych, rządowych władz lokalnych i agencji, uczelni, instytucji, biur prawnych i firm konsultingowych pracujących razem nad różnorakimi ułatwieniami  dla inicjatyw biznesowych. Klaster jest otwarty dla każdego podmiotu zainteresowanego wkładem w jego obszary działalności i chcącym być aktywnie zaangażowanym w relacje gospodarcze między Polską a ZEA. Taka forma współpracy zapewnia efektywne adresowanie i odpowiadanie na okazje dla inwestycji i handlu w obydwu krajach, udostępniając wiedzę, wzajemne doświadczenie, a także najświeższe informacje finansowo-ekonomiczne i rynkowe, które warunkują niewyczerpalne części dla promocji więzi biznesowych, wymiany handlowej, jak również dla współpracy na tle prawnym, naukowym, technicznym i przedsiębiorczym. Daje to znaczącą przewagę we współzawodnictwie dla członków Klastra.

W sferze udogodnień biznesowych, główne zadania EEBDC to: wsparcie w rozpoznawaniu partnerów handlowych, pomoc w ustanawianiu bezpośredniego kontaktu z europejskimi firmami w ZEA, przyciąganie zagranicznego kapitału, wymiana i dostarczanie informacji na temat gospodarki i lokalnych rynków. Wszystkie te obszary działalności tworzą znakomite warunki współpracy dla członków Klastra. Zapewnia on również kompleksowe wsparcie w kwestii pozyskiwania środków unijnych poprzez swoich wspólników.

Klaster promuje również korzyści płynące z rozwijania przedsięwzięć między Emiratami a Europą. A to z kolei tworzy nam podstawę dla przyszłego rozszerzania działalności grupy. Klaster prowadzi promocję przedsięwzięć członkowskich, organizuje udziały w targach handlowych na terenie Europy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także reprezentuje swoich członków konferencjach handlowych i inwestycyjnych, jak również w innych powiązanych wydarzeniach.

Obecnie, EEBDC koncentruje się na działalności w czterech dziedzinach:

1)      Transfer technologii. Przy dzisiejszej światowej gospodarce i rynku, technologia jest istotnym czynnikiem warunkującym przewagę w kwestii konkurencyjności przedsięwzięć. W związku z ciągle rosnącymi wymaganiami konsumentów i konkurencją na rynku, aby przedsięwzięcie było konkurencyjne, firma powinna dążyć do przedstawiania innowacji, nowych rozwiązań i technologii. Efektywność tychże działań jest decydującą kwestią dla czerpania korzyści z światowych okazji ekonomicznych. W związku z tym, Klaster wspiera i promuje nowe technologie i innowację ze szczególnym naciskiem na:

  • energetykę odnawialną
  • przetwórstwo i gospodarka odpadami
  • transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
  • Inteligentne miasta
  • Zarządzanie surowcami
  • medycyna i farmacja
  • technologie ochrony środowiska i innowacyjne rozwiązania

2)      Projekty inwestycyjne. Klaster umożliwia i stymuluje rozwód projektów inwestycyjnych. Przy użyciu rozległej sieci kontaktów i wspólników w sektorach prywatnym i publicznym w państwach członkowskich UE i w Dubaju, Klaster wspiera stosunki między przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami z całego świata. Dokonuje oceny perspektyw inwestycyjnych, udziela porad związanych z ich akceptacją i planami finansowania. Aktywności te przynoszą wymierne korzyści dla członków Klastra, pomagając im wybrać i wdrożyć przedsięwzięcia o wysokiej zyskowności i niewielkim ryzyku ze szczególnym potencjałem wzrostu.

3)      Rozwój handlu i gospodarki. Klaster promuje również wzajemną i obustronną inicjatywę która wnosi pokaźny wkład w rozszerzanie działalności w zakresie rozwoju handlu i gospodarki. Oznacza to rozpoznanie i tworzenie nowych szans dla korzystnego eksportu i importu towarów lub usług. Klaster jest platformą wymiany doświadczeń biznesowych, dobierania partnerów i wymiany pomysłów. Dostarcza również okazji dla jego członków i ich partnerów biznesowych do bardziej wydajnego odkrywania możliwości rozwoju i wpływa na rozkwit regionalnej gospodarki. Klaster wdraża różnorodne działania w tejże sferze, takie jak m. in. rozpoznawanie i rozszerzanie rynku międzynarodowego dla produktów lokalnych, producentów, technologii i usług, promowanie wielodyscyplinarnych, innowacyjnych rozwiązań na szczeblu międzynarodowym, rozwijanie przedsięwzięć i wszelkiej inicjatywy wnoszącej wkład w modernizację gospodarki narodowej i regionalnej, promowanie potencjału przemysłowego i wytwórczego, udoskonalanie umiejętności i kompetencji zawodowych, zmniejszanie bezrobocia, zapewnianie dostępu do nowych dóbr i usług, wnoszenie wkładu w efektywne używanie zasobów naturalnych i krajowej mocy produkcyjnej.

4)      Zmniejszanie ubóstwa i marginesów społecznych. Klaster podejmuje się różnych działalności które pomagają w polepszeniu standardu życia, zadowolenia społecznego i ekonomicznego a także zdolności, zmniejszając tym samym rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne oraz intensyfikując rozwój gospodarczy. Tworzy to podstawę do zwiększenia handlu i ilości inwestycji i ogólnego potencjału gospodarczego. Dotyczy to takich działań jak: organizacja ośrodków lokali zastępczych (mieszkania socjalne) dla ludzi mniej majętnych w Europie, tworzenie nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy dla różnych zawodów, zaopatrzenie i dystrybucja produktu. To, na przykład, dotyczy dystrybucji telefonii komórkowej funkcjonującej jako cyfrowe portfele. Użytkownicy tych urządzeń są w stanie zrobić zakupy w różnych punktach sprzedaży, podtrzymywać i zarządzać zgromadzonymi środkami i śledzić ich wydatki i transakcje. System ten skutkuje zmniejszeniem ilości transakcji i kosztów utrzymania kont, a także szybszym dostęp do funduszy. Dodatkowo, urządzenie zapewnia różnorodne opcje dla łatwiejszego korzystania z usług telemedycznych. Dostępność wielu usług opartych na systemie lokalizacji jest tu również zawarta.

Dane historyczne i doświadczenia, jak również przewidywany wzrost możliwości i zapotrzebowanie na relacje oparte na współpracy tworzą wyraźną podstawę dla rozwoju różnych form kolaboracji między ZEA u Polską jak i innymi państwami członkowskimi UE. EEBDC zapewnia efektywną formę współdziałania, która stwarza solidną ramę dla rozwoju długoterminowych stosunków wzajemnej współpracy pomiędzy tymi partnerami. Dostarcza ona sprawdzony i efektywny wzór i instrument handlowo-inwestycyjny, jak również promocję innowacyjności i rozwoju. EEBDC jest atrakcyjnym rozwiązaniem na zwiększenie korzystnych stosunków dla wszystkich współdziałających ze sobą partnerów w ZEA, Polsce i Europie. Nieważne co niesie ze sobą przyszłość – robiąc to co w naszej mocy, kształtujemy ją na lepsze (dla osiągnięcia wspólnych korzyści w ZEA, Polsce i Europie).

EEBD jest otwarty na współpracę z nowymi przedsiębiorstwami i partnerami instytucjonalnymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Europy. Więcej informacji na temat działalności EEBD i warunków przystąpienia dostępne na stronie www.eebd.eu.

 

Źródło: Green Economy

Państwa UE ostatecznie zatwierdziły przepisy w sprawie utworzenia rezerwy stabilizacyjnej dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2.
Piloci największego pasażerskiego samolotu na świecie zaprezentowali zapierającą dech w piersiach precyzję lotu, który odbył się w towarzystwie duetu Yvesa Rossy’ego oraz Vince’a Reffeta, wyposażonych w skrzydła napędzane silnikami odrzutowymi. Samolot A380 linii Emirates oraz duet Jetman Dubai dali niesamowity pokaz, poprzez który zaprezentowali ogromny postęp lotnictwa. Odbył się on nad wyspą Palm Jumeirah oraz wzdłuż linii horyzontu Dubaju z wieżowcem Burdż Chalifa w tle. Nagranie dostępne jest tutaj.
 
 
Perowskity są świetnymi pochłaniaczami światła. Lepszymi nawet niż dotychczasowy champion arsenek galu, który z kolei jest znacznie lepszy od najbardziej popularnego dzisiaj krzemu. Dzięki temu są w stanie pochłonąć światło w ultracienkich warstwach.