Green Cloud – pierwszy krok na drodze do innowacji

Green Cloud – pierwszy krok na drodze do innowacji

Nowe technologie stanowią nieodłączną część dynamiki współczesnego życia. Głęboko i wyraźnie wpływają na każdy aspekt otaczającego nas świata i pomagają w niemal każdej codziennej aktywności. Możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z ich zaawansowania i ingerencji w nasze życie. Obecnie nie zależnie, którą dziedziną działalności człowieka się zajmiemy, na pewno znajdziemy tam technologię informatyczną, telemetryczną, chmurową lub inną, która nieprzerwanie czuwa nad poprawnym działaniem danego mechanizmu. Te wysoko inteligentne systemy, aplikacje i programy ulepszają nasze życie oraz pośrednio zwiększają dobrobyt społeczeństwa, dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Jako że ilość informacji i zapisywanych danych we współczesnym świecie rośnie lawinowo, nieodzowne stały się systemy, które mogą sobie poradzić z gromadzeniem i obrotem narastającej fali nowo powstających danych. W konsekwencji można stwierdzić, że technologie pomagają nowoczesnej społeczności pokonać wszelkie trudności w codziennym życiu.

W erze nieprzewidywalnych zmian oraz gwałtownego rozwoju gospodarczego, produkty progresu technologicznego stały się najlepszymi pomocnikami ludzkości. Ludzie coraz częściej szukają sposobów i narzędzi, które są w stanie ułatwić prowadzenie działalności zawodowej lub przez które będą mogli rozwiązywać codzienne problemy i przyspiesza codzienne czynności. Skoro możemy pracować więcej w krótszym czasie, możemy poświęcać więcej czasu rodzinie lub ulubionym aktywnościom. Popularne stwierdzenie, że czas to pieniądz nabiera dziś nowego znaczenia nie tracąc nic na swojej wartości.

 

Nowe technologie pozwalają nam oszczędzać czas

Dotychczas wiele nawet bardzo nowoczesnych systemów informatycznych tworzono w separacji i tylko do wyspecjalizowanych czynności. Powodowało to konieczność rozdziału miedzy różnorodnymi systemami posiadającymi wiele funkcji i zastosowań. Pojawiająca się w ostatnich latach idea „Internetu Rzeczy” (red. Internet of Things) może ten stan diametralnie zmienić.  Projektowanie nowych systemów tak by zmaksymalizować integrację różnych urządzeń, skuteczna wymiana informacji pomiędzy nimi, a także ich przemyślane połączenie w sieci, leży u podstaw nowoczesnego świata. Internet zwiększa swoje znaczenie poprzez włączenie każdego obiektu używanego przez człowieka do interakcji za pośrednictwem systemów wbudowanych. Z tego względu, „Internet Rzeczy” otwiera niesamowite możliwości tworzenia nowych aplikacji i programów, mających na celu poprawienie jakości życia, pomaganie firmom i osobom prywatnym.

Co można osiągnąć za pomocą upowszechnienia takiej technologii? Ta nowa koncepcja może dawać wiele korzyści jak przykładowo: zdolność do gromadzenia danych i zdalne kontrolowanie warunków, w jakich dany podmiot pracuje, zapewnienie bezpieczeństwa osobom i przedmiotom, pomoc w oszczędzaniu lub inwestowaniu funduszy, kontrolowanie zapasów i oszczędzanie energii, prowadzenie kolejnych etapów obsługi klienta. Cloud Computing zapewnia każdemu użytkownikowi możliwość wprowadzania dowolnych danych, swoich ustawień i integrowanie wielu programów pozornie rozdzielnych w tak zwanej "Chmurze”. Dostęp do niej może być realizowany w dowolnym miejscu posiadającym połączenie internetowe.

 

Cloud computing - odpowiedź na większość problemów

W ciągu ostatniej dekady przełom, jakim była technologia chmury, jest zdecydowanie jednym z największych osiągnięć w historii technologii informacyjnych. Lawinowy wzrost ilości informacji wymagał zastosowania nowych technologii łączenia i przekazywania danych. Naturalnie przyrost ilości danych w chmurze jest wynikiem popularyzacji technologii przenośnych. Komputer już dawno przestał być meblem, a stał się czymś co nosimy przy sobie w kieszeni bądź torebce. W związku z pojawieniem się coraz większej liczby urządzeń i ogromnemu przepływowi i przyrostowi informacji, powstał problem, zbędnych danych, których nikt nie używa i nigdy nie skasuje. Te dane nie są przechowywane jak dawniej na dyskach domowych komputerów ale istnieją na niezależnych od nas serwerach zewnętrznych. Ten problem również rozwiązuje system danych stosowany w chmurze. Takie dane są archiwizowane tak by nie powodowały spowolnienia działania całego systemu. Inną ciekawą funkcją systemów chmurowych jest zoptymalizowana kompresja danych. Dane muszą być szybciej i skuteczniej kompresowane i dekompresowane by uniknąć sytuacji spowolnienia funkcjonowania systemu i oszczędzać miejsce. Potrzebne były wiec nowe mechanizmy kompresji.

Powszechne i łatwe gromadzenie danych to cel poboczny, eksperci wskazują jednak, że najbardziej znaczącą funkcją chmury jest to, że zapewnia ona możliwość uzyskania ogromnych zasobów obliczeniowych bez konieczności budowania własnej infrastruktury informatycznej i zatrudniania pracowników do jej obsługi. Dokładnie tak samo jak dzieje się z energią elektryczną, której nie produkujemy w domu lecz czerpiemy z sieci energetycznej. Użytkownicy nie muszą budować infrastruktury energetycznej na terenach gospodarstw domowych aby uzyskać dostęp do zasobów energetycznych. W ten sam sposób, technologia chmury nie wymaga budowania całej serwerowni, czy innej infrastruktury w domu czy firmie. Wszystkie niezbędne informacje mogą być składowane, zarządzane i obrabiane zdalnie, wykorzystując do tego moc obliczeniową i przestrzeń zewnętrzną. Użytkownicy mogą poza tym pracować jednocześnie nad tym samym projektem, dzieląc się danymi w czasie rzeczywistym. Warto również podkreślić, że taki sposób prowadzenia danych pozostaje obecnie najbardziej opłacalny, wygodny i przede wszystkim bezpieczny dla użytkowników. Klienci korzystający z takiego rozwiązania mają również stałą opiekę techniczną usługodawcy, zatem nie muszą martwić się o aktualizację aplikacji, kopie zapasowe oraz inne problemy techniczne.

 

GreenCloud - inteligentny system zarządzania

GreenCloud, jest technologią opracowaną przez firmę GreenIT członka Klastra Smart IT. To platforma, która odbiera dane z zarejestrowanych urządzeń użytkowników i w sposób ustandaryzowany udostępnia dane w wybranych przez użytkownika aplikacjach. Stanowi ona odpowiedz na oczekiwania użytkowników technologii mobilnych na progu rewolucji informacyjnej. System Green Cloud, złożony jest z trzech odrębnych ale komunikujących się ze sobą modułów, w których skład wchodzą segment aplikacji mobilnych, segment aplikacji webowych oraz segment rozwiązań sprzętowych (hardware), dodatkowo Green Cloud jest zintegrowany z kartę Green ID nadzorującą i obsługującą zewnętrzne usługi oraz Multipartnerski system lojalnościowy. Każdy z segmentów pracuję niezależnie a w przypadku zlecenia odpowiednich komend po autoryzacji moduły komunikują się ze sobą. Technologia Green Cloud, zapewnia jednostkom przystępne koszty przetwarzania, przechowywania i analizowania strumieni danych z tzw. "Big Data", generowanych przez czujniki, aplikacje mobilne, systemy wbudowane i czytniki RFID. Jest systemem mogącym się przystosować do dowolnej aplikacji wprowadzonej przez administratora czy użytkownika. Jest całkowicie otwarta na nowe zastosowania i działalność developerów każdego rodzaju.

Jako jedyna rozbudowana platforma, GreenCloud posiada nieograniczone udogodnienia i zawiera ogromną liczbę aplikacji, z których każda jest odpowiedzialna za realizację odrębnych działań. Jednak uniwersalność tej technologii polega na tym, że oprócz już zintegrowanych aplikacji, deweloperzy mają możliwość tworzenia i instalowania nowych aplikacji i urządzeń na potrzeby swoje i klientów, a także ich udostępnianie użytkownikom. Taka forma działania pozwala nieustannie rozwijać technologię, urządzenia i aplikacje z nią powiązane, dzięki czemu zwiększa się atrakcyjność usług a zewnętrzni deweloperzy mogą poprzez pracę zdalną czerpać zyski. Istotą innowacyjności Green Cloud jest właśnie nieograniczona możliwość współpracy z zewnętrznymi deweloperemi. Dzięki temu, że w chmurze może pracować prawie każda aplikacja lub oprogramowanie, technologia ta jest dostosowana do potrzeb każdego użytkownika. Technologia ta jest też otwarta na rozwój dowolnych aplikacji i systemów w modelu SaaS oraz PaaS.

 

Bezpieczeństwo

Przetwarzanie i zarządzanie danymi wymaga gwarancji wysokiego bezpieczeństwa. Pierwszym pytaniem zadawanym przez potencjalnych użytkowników jest kwestia bezpieczeństwa przesyłanych danych i stabilności samego systemu. Kontrola nad dostępem i możliwość generowania kopii zapasowych to podstawowe funkcje każdego współczesnego systemu informatycznego. Green Cloud nie byłoby w stanie funkcjonować bez tego typu zabezpieczeń. Jednocześnie nadmierny poziom zabezpieczeń utrudnia użytkownikowi pracę w systemie. Dobre zabezpieczenia nie są uciążliwe dla użytkownika, nie mogą też powodować opóźnień w działaniu systemu.  Chmura posiada doskonale wyważony i precyzyjny system uwierzytelniania oraz kontroli dostępu (Access Lista), logowania i zarządzania kontami użytkowników. Węzły mogą się uwierzytelniać przez certyfikaty klienckie a aplikacje zewnętrzne poprzez OAuth2, ponadto wszystkie połączenia są szyfrowane połączeniem w protokole SSL/TLSv3. Green Cloud wyposażono też w system lokalizacji i udostępniania danych zewnętrznym aplikacjom z precyzyjnym systemem kontroli poziomu dostępu do danych. Panel zarządzania użytkownikami pozwala w łatwy sposób kontrolować konta i zapobiegać nieautoryzowanym logowaniom. Administratorzy systemu mogą grupować użytkowników, rozróżniać ich i przydzielać poziomy dostępu do danych. Obiekty znajdujące się w systemie posiadają swoją historię edycji. Jakiekolwiek działania powodują dodanie wpisu w historii obiektu. Generuje to wiedzą o przeszłości każdego pliku oraz o użytkownikach, którzy tym plikiem się zajmowali. Kopie zapasowe generowane są i magazynowane w zabezpieczonych bazach danych. System uniemożliwia kopiowanie danych osobom nieuprawnionym. Serwery znajdują się w zabezpieczonych i chronionych miejscach do których nie można się dostać bez wymaganych uprawnień. Wszystko to składa się na spójny system logowania i zarządzania danymi, dający pełną kontrolę nad procesami.

System funkcjonowania:

 • System przechowywania i wymiany danych w chmurze
 • Obsługa zasobów:
 • Zsynchronizowanych z serwerem głównym
 • Rozproszonych - dane zbierane dynamicznie z sieci i propagowane z konfigurowalnym dopuszczalnym opóźnieniem na węzły
 • Bezpieczna autoryzacja serwerów i usług do zasobów
 • Uwierzytelnianie poprzez certyfikaty SSL
 • Wielopoziomowy system kontroli dostępu do zasobów
 • Integracja z zewnętrznymi systemami na poziomie centrum zasobów
 • Platforma integruje twórców urządzeń z producentami aplikacji
 • GreenIT jako integrator standaryzuje typy i interpretację zbieranych danych
 • Producenci urządzeń dostają pulę protokołów za pomocą których wysyłają dane do chmury
 • Z drugiej strony producenci aplikacji dostają API dzięki któremu ich klienci po autoryzacji mogą dostać dane ze swoich urządzeń.

 

Sposoby i możliwości wykorzystania Green Cloud

GreenCloud może być stosowany w prawie każdej dziedzinie życia, może pełnić podstawę do funkcjonowania systemu operacyjnego w takich obszarach jak: logistyka, gospodarka, ekonomia, medycyna, bezpieczeństwo, handel, przemysł. Technologia jest wszechstronna i praktyczna w wykorzystaniu. Oczywiście system można dostosować do potrzeb codziennego życia. Na przykład, za pomocą programu Green Pay, który może być również udostępniony w "chmurze", dana osoba może zorganizować swój własny system płatności rachunków (w tym opłaty za prąd), ale również segregować ważną dokumentację, ułatwiając w ten sposób rutynowe codzienne zadania.

Zarządzanie Firmy

System jest wzbogacony o różne programy, które otwierają wiele możliwości dla przedsiębiorców. GreenCloud zaoferuje szybkie, sprawne i bezpieczne przesyłanie danych w przedsiębiorstwie,

a także pomiędzy różnymi podmiotami. W ramach programu CRM osoby zarejestrowane w chmurze są w stanie zarządzać firmą szybciej poprzez dostosowanie jej zasobów do zaspokajania nieprzewidywalnych potrzeb biznesowych. Aplikacja może zapewnić kontrolę nad każdym informacyjnym zasobem firmy, jak również posłużyć prawdziwym wsparciem w zarządzaniu personelem i prowadzaniu kontroli nad rozwijanym projektem.

Green Cloud obsługuje między innymi system zarządzania Green CRM. Jest to intuicyjny i prosty w użyciu manager do zarządzania relacjami z klientem, zaprojektowany zarówno dla dużego jak i małego biznesu. Umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprzedaży, obsługuje i wspiera interakcje z klientem w sposób zorganizowany. Funkcjonalność podziału pracy między użytkownikami oszczędza czas związany z wymianą informacji a możliwość składania wszystkich niezbędnych rzeczy w jednym miejscu i późniejszej ich analizy pozwala na ogólne polepszenie wyników własnej działalności.

Organizacja czasu pracy w Green CRM odbywa się z wykorzystaniem delegowania zadań, planowania i rejestracji wydarzeń. System udostępnia kilka modułów do zarządzania tymi jednostkami, a najważniejszymi z nich są wydarzenia i kalendarz. Użytkownik z wykorzystaniem mechanizmu uprawnień może określać grupę osób zainteresowanych danym zadaniem lub wydarzeniem. Dzięki temu tylko określone osoby mają dostęp do informacji i mogą dodawać do niej aktywności oraz komentarze i wiązać z innymi obiektami.

System funkcjonowania Green CRM:

 • Zarządzanie relacjami z klientami
  • Zbieranie wszystkich powiązanych z klientem informacji, plików i notatek w jednym miejscu
  • Mechanizm aktywności łączy dane ze wszystkich aplikacji Green Office
 • Zarządzanie czasem i wsparcie wymiany danych w firmie
  • Przydzielanie zadań i planowanie wydarzeń
  • Obieg dokumentów
 • Obsługa procesu sprzedaży
  • Szanse sprzedażowe
  • Historia przedstawionych ofert i zamówień

 

Sektor Energetyczny

Ponadto GreenCloud stopniowo staje się niezbędnym narzędziem w sektorze energetycznym. Obejmuje on swoim zastosowaniem Smart Grid, czyli inteligentną sieć energetyczną, która jest w stanie skutecznie zarządzać działaniem wybranych systemów energetycznych (agregaty prądotwórcze, instalacje, fabryki) z miastami, biurami i domami. Smart Grid jest zaprojektowany

aby wyeliminować niedobory zasobów energetycznych - nie tylko zapewnia stabilność łańcucha dostaw energii elektrycznej, ale również szybki podział zasobów energetycznych. Obecnie ten wszechstronny program jest stanie rozwiązać większość problemów energetycznych, które napotyka nowoczesne społeczeństwo, takich jak: niska wydajność produkcji energii, jej dystrybucja i problemy przesyłania energii.

Co więcej, za pomocą Smart Metering - inteligentnego systemu pomiarowego – konsumenci mogą zmierzyć wykorzystanie zasobów energetycznych i uzyskać informacje na temat jakichkolwiek usterek. Będą to mogli zrobić przez Internet za pomocą swojego licznika energii elektrycznej podłączonego do sieci Smart Grid. To, co odróżnia ten program od już istniejących na rynku, to fakt, że Smart Metering oferuje swoim użytkownikom własną infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych, a co więcej, centrum zarządzania, co sprawia, że aplikacja jest bardzo wygodna i niezawodna w użyciu. W ten sposób rejestruje całą historię wykorzystania zasobów energetycznych, która można analizować za pomocą różnych narzędzi. Użytkownicy są w stanie sprawdzić kiedy energia kosztuje najwięcej i które sprzęty w jakich okresach czasu wykazują się największym zużyciem. Pozwala to ograniczyć nakłady na energię oraz ograniczać jej zużycie pod kątem ekologii.

 

Logistyka

Dla sfery logistyki, zespół ekspertów Klastra Smart IT stworzył prawdziwie unikalną technologię, która pomaga unikać strat finansowych i ułatwia transport towarów. Green Logger - to urządzenie, który stanowi nowoczesne rozwiązanie dla logistyki. Jego funkcja to zapis warunków przewozu i parametrów obchodzenia się z przesyłką. Pomimo faktu, że rynek takich narzędzi już istnieje, większość z nich jest w stanie zbierać tylko ograniczone dane, pozostając w trybie offline. Dane te mają często wycinkowy charakter, nie gwarantujący zapisu krytycznych momentów dla transportu.  W przeciwieństwie do takich ograniczonych instrumentów, Green Logger zapisuje dane w ciągu całego procesu transportu i zapisuje pełne spektrum parametrów. Podczas rozładunku, urządzenie wysyła zebrane dane do systemu chmurowego, zapewniając w ten sposób udostępnienie informacji użytkownikom. Green Logger jest również przeznaczony do informowania o szczegółach i warunkach, w których znajdują się określone towary. W rezultacie, pozwala to precyzyjnie określić etap, w którym towar został uszkodzony lub utracony. W konsekwencji umożliwia to odnalezienie  przyczyny uszkodzenia, co pomaga zidentyfikować winną stronę, a co za tym idzie, uniknąć strat finansowych i pewnie dochodzić swoich praw. Green Logger rejestruje także takie parametry jak: pomiar temperatury i ciśnienia w kontenerze, naczepie lub pomieszczeniu magazynowym; pomiar poziomu wilgotności w środku transportu; wreszcie wskazanie dokładnej lokalizacji transportu. Technologia ta daje ogromną przewagę, która pozwala szybko reagować na nieprzewidziane trudności, naprawić je i co więcej, zapobiegać dużym stratom finansowych.

 

Motoryzacja

Jak wspomniano wcześniej, aplikacje oraz instrumenty GreenCloud mogą być stosowane prawie w każdej codziennej ludzkiej aktywności. Odnosi się to oczywiście do bezpieczeństwa mienia, ale również do utrzymania komfortu i dobrobytu ludzi. Poza tym, programiści z Klastra Smart IT, zaprojektowali niezbędne narzędzie, które może uwolnić poszczególne osoby i nowoczesne społeczeństwo od  codziennych problemów i zagrożeń.

ASR (red. Automatyczny System Ratunkowy, Green Box – „Czarna skrzynka”) montowany w pojazdach, posiada szeroki zakres funkcjonalności, które opierają się na wyspecjalizowanych mechanizmach wewnętrznych i szeregu czujników. W połączeniu z różnorodnymi opcjami filtracji daje kierującemu opcję niezawodnego monitoringu i weryfikację funkcjonowania pojazdu. ASR składa się z:

 • Green Box - modułu zapisującego zdarzenia,
 • Wyświetlacza montowanego w podsufitce, służącego do wyświetlania komunikatów o stanie auta, błędach silnika, awariach itp.
 • Modułu OBD2 – łączącego ASR z komputerem pokładowym
 • Pagera – komunikującego użytkownika o ewentualnych niebezpiecznych zdarzeniach, takich jak np. wybicie szyby, próba kradzieży itp.

Jeżeli dojdzie  do wypadku samochodowego, ASR jest w stanie automatycznie określić dokładną lokalizację wypadku, wysłać informacje do chmury, dzięki czemu konsultanci będą mogli wezwać służby ratunkowe na miejsce wypadku. Oprócz wyżej wymienionych cech, narzędzie posiada również funkcję "Alert Driver", zapobiegającą włamaniu do samochodu. Polega ona na informowaniu policji oraz kierowcy o ewentualnej kradzieży. Może ona także służyć kierowcy jako nawigator w podróży, ostrzegający kierowcę o ewentualnych korkach oferując lepszą drogę do miejsca docelowego. ASR informuje właściciela pojazdu, poprzez komunikaty tekstowe na wyświetlaczu o stanie technicznym pojazdu, zużyciu podzespołów czy terminach przeglądów serwisowych. W ramach usługi concierge, Centrum Monitoringu może zaoferować swoim klientom usługi takie jak samochód zastępczy lub organizację noclegu, w przypadku, gdy samochód klienta został poważnie uszkodzony. Ponadto, użytkownik może sprawdzać i monitorować wszystkie dane, dotyczące użytkowania samochodu, które są dostępne w chmurze. Podsumowując, użytkownicy ASR nie muszą się martwić o ewentualną awarię samochodu, a nawet jeśli do niej dojdzie w łatwy i szybki sposób mogą opanować trudna sytuację bez utraty czasu.

 

Telemedycyna

Nie można pominąć faktu, że rozwój zastosowań chmurowych ma również pozytywny wpływ na rozwój medycyny. Absolutnie nowa i zbierająca popularność idea telemedycyny znajduje szerokie zastosowanie na całym świecie. Termin ten łączy ze sobą dziedziny informatyki, telekomunikacji i medycyny. Idea oparta jest na dostępie do danych pacjenta i jego funkcji życiowych w czasie rzeczywistym. Pozwala to lekarzom z dowolnej części świata zdalnie zidentyfikować problemy zdrowotne pacjentów i zadecydować o dalszych krokach w ich leczeniu. Technologia GreenCloud zapewnia użytkownikom szeroki wachlarz nowoczesnych i użytecznych usług. Aplikacje zainstalowane w chmurze, mogą być również dostosowane do różnych usług, które pomagają w prowadzeniu telediagnostyki, jak również w gromadzeniu danych telemedycznych.

 

Multisystem Green ID

System chmury obliczeniowej Green Cloud umożliwia również obsługę multisystemów, czyli połączenia systemów lojalnościowych oraz płatniczych. Aktualnie Green Cloud obsługuje multisystem Green ID zaprojektowany przez Klaster Smart IT. Nie bez znaczenia jest fakt, że multisystem Green ID, jest unikatowy w skali Europy, bowiem wyróżnia się z pośród innych systemów swoją złożonością. Green ID oprócz udostępniania programów lojalnościowych i odpowiedniej ich konfiguracji w zależności od potrzeb, umożliwia użytkownikom również integrację wszystkich kont bankowych, kredytowych oraz dokonywania płatności za pomocą jednej karty płatniczej Green ID -  Smart Pay. Ponadto ma jeszcze wiele innych zastosowań:

 • Wirtualna karta miejska GreenID
 • Dostęp do systemu lojalnościowego
 • Mapa partnerów
 • Wyszukiwarka ofert i promocji
 • Dostępne również dla zewnętrznych aplikacji
 • Szyfrowany kanał komunikacji dla wszystkich aplikacji GreenTeam
 • Jednolita identyfikacja urządzenia i użytkownika w chmurze

Nie da się ukryć, że w dobie dzisiejszych czasów i tempa życia ludzi, taka forma usługi jest wręcz niezbędna. Rynek usług płatności mobilnych oraz kart płatniczych jest bardzo szeroki i stale wzrasta. Na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost liczby transakcji o 25%, a na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 48%.  Według danych z banków, w III kwartale 2015 r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 861,7 mln transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) i w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby transakcji o 35,7 mln, co stanowi wzrost o 4,3%. Analizując te dane można wysnuć jasny wniosek, że system Green ID jest odpowiedzią na stale rosnącą liczbę transakcji i ilość kart funkcjonujących w obiegu. Dzięki wykorzystaniu do obsługi multisystemu Green ID środowiska chmury obliczeniowej Green Cloud, użytkownik oprócz szerokiej gamy usług ma gwarancję bezpieczeństwa oraz co ważna komfort korzystania ze wszystkich dostępnych środków finansowych.

 

W czym tkwi sukces?

Sukces Green Cloud polega na jego dostępności dla każdego użytkownika i możliwości dostosowania do wielorakich zadań. To rozwiązania dla tych, którzy starają się wykonywać zadania w swoim życiu z łatwością i szybkością. Operowanie dowolnymi danymi w systemie chmurowym pozwala każdej firmie, osobie prywatnej, deweloperowi lub inkubatorowi zaoszczędzić czas, środki finansowe, a co najważniejsze, uprościć system sterowania (zarządzania) działaniami. Właściwa organizacja i odpowiednie usprawnienie działania w biznesie jest tym, co powoduje, że Green Cloud, jest o jeden krok do przodu.

Ostatnimi czasy polski sektor przemysłu stoczniowego jest określany w samych superlatywach. Trudno się temu dziwić bo, polskie stocznie skutecznie walczą o nowe zamówienia, zwiększają zyski, zatrudniają nowych pracowników i oddają nowe jednostki pływające. Obecnie podmioty prywatne tej branży radzą sobie bardzo dobrze i z miesiąca na miesiąc polepszają swoją sytuację. Ostrożnie mówi się nawet o hossie na rynku stoczniowym. Dziś stocznie prezentują najwyższą jakość techniczną oraz technologiczną. Sektor prywatny nieustannie się rozwija i konkuruje ze stoczniami z całej Europy.

Nowe technologie stanowią nieodłączną część dynamiki współczesnego życia. Głęboko i wyraźnie wpływają na każdy aspekt otaczającego nas świata i pomagają w niemal każdej codziennej aktywności.