Klaster Smart IT – inteligentne rozwiązania dla mobilności i energii

Klaster Smart IT – inteligentne rozwiązania dla mobilności i energii

Tworzenie Inteligentnych Miast, które są czyste, przyjazne dla środowiska i zarządzane w przemyślany sposób, jest wyzwaniem przyszłości. Najważniejszym celem Klastra Smart IT (red. www.smartpl.org), stworzonego przez wiodące firmy z branży teleinformatycznej, jest promowanie idei Inteligentnego Miasta „Smart City” i wdrażanie wszelkich koniecznych technologii mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. 

 
 

 

Inteligentne Miasto – powód utworzenia Klastra Smart IT

Inteligentne Miasto wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla poprawy czystości, efektywności funkcjonowania, zarządzania ruchem komunikacyjnym, zarządzania energią i świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych jest głównym powodem powstania Klastra Smart IT. Inteligentne Miasto ma być miejscem zarządzanym w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, a głównym celem Klastra Smart IT (red. www.smartpl.org), który współpracuje w dziedzinie innowacyjnych technologii jest wsparcie lokalnych samorządów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych. 
 
W odniesieniu do technologii zaangażowanych w tworzenie Inteligentnego Miasta, Klaster Smart IT może przyczynić się do rozwoju następujących obszarów:
 

Główne cele Klastra Smart IT w obszarze zarządzania energią

Jednym z głównych obszarów działalności Klastra Smart IT (red. www.smartpl.org) jest zarządzanie energią. W dziedzinie tej Klaster Smart IT wyznaczył sobie kilka podstawowych celów:
 • poprawa wydajności używania energii elektrycznej i, tym samym, poprawa konkurencyjności na rynku energetycznym;
 • promowanie i rozwój technologii Smart Grid (Inteligentna Sieć); 
 • wdrażanie programów zarządzania popytem na energie;
 • integrowanie polskich rozwiązań IT i członków polskiego rynku IT, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze zarządzania energią;
 • wspieranie wdrażania zaawansowanych rozwiązań IT w sektorze energetycznym w Polsce i w Europie;
 • wzmacnianie niezależności energetycznej;
 • prowadzenie badań i analiz rynku a także współpraca z uznanymi centrami badawczo-rozwojowymi ukierunkowana na przemysł energetyczny .
 
Klaster Smart IT zakłada, że technologie Smart Grid i Inteligentnych Systemów Pomiarowych (ang. „Smart Metering”) mogą odgrywać kluczową role w rozwoju Inteligentnego Miasta – miasta dbającego o środowisko naturalne i jakość życia jego mieszkańców. Smart Grid jest odpowiedzią na ograniczenia i koszty sieci elektrycznej. Wykorzystuje ona rozmaite środki operacyjne oraz energetyczne, jak np. inteligentne liczniki, odnawialne źródła energii, inteligentne urządzenia oraz zasoby poprawiające efektywność energetyczną. Technologia Smart Grid może efektywnie zintegrować zachowanie i wydajność wszystkich użytkowników sieci (producentów energii, konsumentów i użytkowników, którzy jednocześnie są producentami i konsumentami) i, tym samym, stworzyć system energetyczny, który będzie wydajny, bezpieczny, ekonomiczny i spójny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inteligentna Sieć „Smart Grid” wykorzystująca najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne i wyróżniająca się wysoką jakością oraz niskimi poziomami strat, zwiększa efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw energii, a więc ogranicza straty i koszty przesyłu energii. Ważnym składnikiem Inteligentnej Sieci są Inteligentne Systemy Pomiarowe, które pozwalają gromadzić, analizować i zdalnie raportować dane o zużyciu energii. Ta dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym jest możliwa dzięki zastosowaniu dwóch komponentów: Zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej „Advanced Metering Infrastructure” (AMI) oraz Zarządzania Danymi Pomiarowymi „Meter Data Management”, które jest specjalnym oprogramowaniem komputerowym do zarządzania danymi. Inteligentne urządzenia pomiarowe są bardziej zaawansowane technologicznie niż systemy zdalnego odczytu (ang. automatic meter reading (AMR)), gdyż mogą one np.:
 • dokonywać pomiaru wybranych wielkości fizycznych z ustaloną częstotliwością, np. pomiar zużycia mocy czynnej, zużycia mocy biernej, poziomu napięcia i długości trwania przerw w dostawie energii;
 • przechowywać wybrane dane przez określony czas;
 • przesyłać dane pomiędzy licznikiem i centralnym systemem w ustalonych odstępach czasu;
 • wykrywać kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowaną ingerencję w infrastrukturę pomiarową;
 • zdalnie odłączyć klienta; 
 • zdalnie zmienić tryb pracy i zaprogramować urządzenie;
 • zdalnie odczytać dane dotyczące zużycia mocy, ciepła i gazu.  

 

Klaster Smart IT - fakty i liczby

Klaster Smart IT został stworzony z założeniem, że integracja innowacyjnych firm z branży IT może pomóc w efektywnym wdrożeniu i finansowaniu trudnych projektów (które prawdopodobnie nie mogłyby zostać wdrożone przez jedną firmę). Wśród znanych firm, które utworzyły klaster Smart IT były: 
 
Huawei – światowy lider rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze ICT i z przychodami sięgającymi dziesiątek miliardów dolarów amerykańskich rocznie (w roku 2014 było to około 46,5 miliardów dolarów). Huawei koncentruje się na dostarczaniu najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów, a także na łamaniu barier w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie produkty i usługi Huawei są dostępne w ponad 170 krajach i używane są przez ponad 30 procent światowej populacji. 
 
Circutor S.A. - firma z ponad 40-letnim doświadczeniem i kilkoma fabrykami w Hiszpanii oraz Czechach. Circutor S.A. projektuje i produkuje sprzęt mający zwiększać efektywność energetyczną i produkować energię z źródeł odnawialnych, jak np. wielofunkcyjne mierniki energii elektrycznej, oprogramowanie do zarządzania energią, prądowych transformatorów mierniczych i inteligentnych terminali do ładowania na zewnątrz. Obecnie produkty i usługi Circutor S.A. są dostępne w ponad 100 krajach. 
 
NMG Sp. z o.o. – firma założona w 2002 r., lider w dostarczaniu profesjonalnego oprogramowania wspierającego zarządzanie produkcją, automatyzacją przemysłową i budynków, a także zarządzanie zużyciem energii. Rozwiązania firmy NMG Sp. z o.o. pozwalają monitorować produkcję, modelować i optymalizować procesy produkcji, wizualizować i kontrolować procesy produkcji, maszyny i linie produkcyjne, a także kontrolować i optymalizować zużycie energii elektrycznej, gazu, ciepła, ścieków, wody, sprężonego powietrza i pary.Od roku 2002 firma NMG Sp. z o.o. wdrożyła ponad 700 rozwiązań technologicznych w ponad 150 firmach i instytucjach o różnych profilach biznesowych i systemach zarządzania.
 
Calltech Sp. z o.o. – firma założona w 2001 roku będąca ekspertem w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania dla firm sektora technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Calltech Sp. z o.o. wdraża innowacyjne projekty IT i od 2001 roku współpracował już z takimi firmami jak HP, T-systems, SUN, Oracle (dawniej Microsystems), Orange (dawniej PTK Centertel), Kapsch, APW Polska oraz TVP. Calltech Sp. z o.o. jest także autoryzowanym przedstawicielem HP, Avaya, IBM, Microsoft i Toshiba.
 
Green IT Sp. z o.o. – firma założona w 2009 r. skupiająca się na segmencie usług IT. Green IT Sp. z o.o. oferuje innowacyjne rozwiązania dla handlu elektronicznego, systemy B2B, systemy zarządzania treścią (CMS), systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), a także aplikacje mobilne i w chmurze. Obecnie Green IT Sp. z o.o. opracowuje innowacyjną platformę „Green Control System” – platformę usług biznesowych opartą na rozproszonym systemie pomiarowo-kontrolnym, zintegrowanym w chmurze. Platforma „Green Control System” zawiera: Rejestratory Green ASR, Rejestratory Green Logger, Platforme Internetową Green Web i pakiet aplikacji mobilnych Green Control Mobile. 
 
Online Expo Polska Sp. z o.o. – firma założona w 2008 r. skupiająca się organizowaniu targów branżowych.  Takie targi skupiają wiele sektorów gospodarki m.in. edukację, turystykę, zdrowie i budownictwo. Online Expo Polska Sp. z o.o. oferuje wszystkim wystawcom wirtualną powierzchnie wystawową i usługi grafiki komputerowej (łącznie z usługą przygotowania wystawy na wirtualnej powierzchni wystawowej) i marketingu (zapewniające pewną liczbę odwiedzin). Online Expo Polska Sp. z o.o. skupia się także na zwiększaniu wśród firm i użytkowników internetu świadomości istnienia wirtualnych targów branżowych. 

 

Osiągnięcia Klastra Smart IT

Jak dotąd Klaster Smart IT przeprowadził wiele ważnych projektów:
 
 

Oferta dla potencjalnych partnerów

Klaster Smart IT przeprowadza projekty, które są trudne do przeprowadzenia przez pojedynczą firmę, a połączenia sieciowe oferowane przez klaster swoim członkom pozwalają na stałe ulepszanie systemów, procesów i produktów. Efekt synergii powstały z połączenia sił jest wartością, która znacznie przewyższa sumę wartości wytworzonych przez firmy oddzielnie. W celu stałego rozwoju potencjału Klaster Smart IT zaprosił do współpracy wszystkie firmy działające na rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych, instytucje prawne, uniwersytety i stowarzyszenia. Przystąpienie do Klastra Smart IT wiąże się z wieloma korzyściami, z których najważniejsze to:
 • prowadzenie wspólnych projektów dotyczących specjalistycznych dziedzin gospodarki;
 • działania mające na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;
 • minimalizowanie ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii;
 • osiąganie ponadprzeciętnych zysków;
 • zwiększanie skali projektów i budowanie pozycji firm na polskich, europejskich i światowych rynkach. 
 
źródło: Green Economy

 

We współczesnym świecie jesteśmy świadkami dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej, w której coraz większy udział mają zaawansowane technologie. Kwestia transferu technologii staje się niezwykle istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Już niedługo będziemy mogli pożegnać się z przegrzewającymi się laptopami, telefonami i tabletami, z którymi mamy codziennie do czynienia. Elektrony przenoszą informację po obwodach, lecz w czasie transmisji wytracają energię w formie ciepła...