Inwestycje unijne w Polsce – pozytywny bodziec rozwojowy

Unia Europejska jest wspólnotą 27 krajów członkowskich i 493 milionów obywateli. Różnorodność gospodarek, kultur i ram instytucjonalnych stanowi zarówno siłę, jak i słabość Unii Europejskiej. Z jednej strony powiększenie Unii Europejskiej i przystąpienie do niej krajów EŚW (Europy Środkowo-Wschodniej) otworzyło nowe rynki, zwiększyło popyt i stworzyło dogodne ramy instytucjonalne dla ekspansji rynkowej „starych” członków UE, co przyczyniło się do rozwoju gospodarek krajów Europy Zachodniej. 

Innowacyjne systemy pomiarowe – technologie do monitorowania warunków przewozu ładunku

Obecnie odległość geograficzna nie jest żadną przeszkodą, ani nawet głównym czynnikiem, przy tworzeniu miejsc produkcji, wyszukiwania dostawców i rynków zbytu. Wszyskie rodzaje transportu tak się rozwijają i uzupełniają wzajemnie, że jedynym poblemem staje się terminowość i stan w jakim towar trafi do celu. 

Ultranowoczesne pionowe siłownie wiatrowe – przyszłość energetyki przemysłowej i prosumenckiej

Zgodnie z prognozami Global Wind Energy Council rola energetyki wiatrowej na świecie w nadchodzących latach będzie stale rosła. We wszystkich analizowanych scenariuszach rozwoju tego rynku, łączna moc zainstalowanych na świecie elektrowni będzie coraz większa, by w 2030 roku osiągnąć poziom nawet ponad 2.500.000 MW.

Roczna produkcja energii elektrycznej może wówczas sięgać przeszło 6.600 TWh. Jednocześnie wraz ze wzrostem ogólnej mocy elektrowni, rosnąć będzie również udział energetyki wiatrowej w ogóle produkowanej energii elektrycznej. Do roku 2030 w najbardziej optymistycznym scenariuszu turbiny wiatrowe mogą odpowiadać za aż 25% generowanego prądu na całym świecie.

 

Ultranowoczesne pionowe siłownie wiatrowe – przyszłość energetyki przemysłowej i prosumenckiej

Zgodnie z prognozami Global Wind Energy Council rola energetyki wiatrowej na świecie w nadchodzących latach będzie stale rosła. We wszystkich analizowanych scenariuszach rozwoju tego rynku, łączna moc zainstalowanych na świecie elektrowni będzie coraz większa, by w 2030 roku osiągnąć poziom nawet ponad 2.500.000 MW.

Europejskie Sieci Transferu Technologii

We współczesnym świecie jesteśmy świadkami dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej, w której coraz większy udział mają zaawansowane technologie. Kwestia transferu technologii staje się niezwykle istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Klaster Smart IT – inteligentne rozwiązania dla mobilności i energii

Tworzenie Inteligentnych Miast, które są czyste, przyjazne dla środowiska i zarządzane w przemyślany sposób, jest wyzwaniem przyszłości. Najważniejszym celem Klastra Smart IT (red. www.smartpl.org), stworzonego przez wiodące firmy z branży teleinformatycznej, jest promowanie idei Inteligentnego Miasta „Smart City” i wdrażanie wszelkich koniecznych technologii mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

 

 

Strony