Od pomysłu do innowacji - ABC skutecznego innowatora

Od pojawienia się pomysłu do wdrożenia opartej na nim innowacji wiedzie długa droga

Z fotowoltaiką na słońce

Ogniwa fotowoltaiczne są wykorzystywane do pozyskiwania darmowej energii nie tylko w budownictwie kubaturowym. Mogą posłużyć również do wspomagania zasilania oświetlenia obiektów infrastruktury, znaków drogowych lub pojazdów elektrycznych.

Infrastruktura kształtuje mobilność

Infrastruktura kształtuje mobilność, czyli rzecz o rozbudowie infrastruktury paliw alternatywnych

 

Innowacyjny tabor kolejowy – wyzwania, wizja, priorytety

Na wybór kolei, jako środka transportu wpływa czas i komfort przejazdu oraz jego cena, dostępność i niezawodność, rozumiana jako pewność rozpoczęcia i zakończenia podróży czy przewozu o zakładanym czasie.

 

Zielony transport, czyli czas na bezemisyjną mobilność

Przemieszczanie się stanowi odwieczna potrzebę człowieka, a czynnikiem, który jest w stanie ją zaspokoić, jest szeroko pojęty transport. Zdominowały go samochody osobowe i większość społeczeństwa uważa, że jest to najwygodniejsza z możliwości przemieszczania się.
 

 

Zły styl jazdy wpływa na wyższe koszty transportu

Państwa UE ostatecznie zatwierdziły przepisy w sprawie utworzenia rezerwy stabilizacyjnej dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2.

Strony