Multikarta - innowacyjny system płatności bezgotówkowych.

Elektroniczne systemy płatności bezgotówkowych działają od lat 70-tych, ale ich prawdziwy rozkwit datuje się na początek XXI wieku, razem z rozwojem technologii informatycznych. Obecnie wykonanie płatności elektronicznej jest szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze niż płatność gotówką. Rewolucja w płatnościach trwa i - jak oceniają eksperci - będzie trwała jeszcze przez najbliższe dwie dekady. Całkiem realny wydaje się scenariusz, gdzie w codziennych płatnościach odejdziemy od gotówki i będziemy używać tylko płatności elektronicznych. Karty płatnicze to codzienność. W naszych portfelach przybywa kart kredytowych, lojalnościowych, programowych czy zniżkowych, a w tym samym czasie nieustannie rozwijane są systemy identyfikacji klienta. Być może kolejnym krokiem w ewolucji technologii będzie unifikacja i systematyzacja wszystkich technologii w jeden przejrzysty system. Nowy schemat pracy takiego systemu musi być otwarty na rozwój, ponieważ trudno określić jakie innowacje przyniesie technologia.
 
Najnowsze trendy w rozwoju technologii mobilnych kierują rozwiązania tego typu w stronę struktur umieszczonych w układzie chmury. System zabezpieczony, a przede wszystkim unifikujący poszczególne, nie tylko płatnościowe narzędzia, jest przykładem na to, że innowacje to przedsięwzięcia warte inwestycji. Multikarta, inaczej nazywana też Multipratformą, to zupełnie nowe, niespotykanie funkcjonalne i pionierskie oblicze nośnika finansowego i sposobu na realizację płatności.
 
 

Multikarta – wszystko w jednym

Cyfrowa rewolucja wkracza na szersze obszary, wprowadzjąc zmiany w niemal wszystkich filarach gospodarczych i inwestycyjnych. Silnym trendem jest bankowość, która daje klientom możliwość skorzystania z pełnego spektrum usług, zarówno poprzez konwencjonalne, jak i cyfrowe kanały dostępu klienta do banku. Smartfon, tablet, komputer, call-center, bankomat czy wreszcie bezpośredni kontakt z doradcą w oddziale banku, powinny oferować klientowi ten sam zakres usług i produktów, które bank ma w swojej ofercie. Innowacyjnym rozwiązaniem tego typu jest Multikarta, łączy jako system wyjściowy, system transakcyjny SmartPay z systemami lojalnościowymi, czy dostępowymi to novum, którego brakowało do tej pory na rynku polskim.
 
Multikarta stanowi udogodnienie nie tylko dla przedsiębiorców – tego typu rozwiązanie sprawdza się bowiem w przypadku każdego użytkownika kart elektronicznych i ułatwi wiele codziennych czynności: począwszy od zakupów, poprzez weryfikację stanu poszczególnych kont, kończąc na scaleniu wszelkich niezbędnych informacji, przydatnych np. podczas podróży,  postaci biletów, kart lojalnościowych, podstawowych danych medycznych czy dokumentów.
 
Niezwykle ważną kwestią z obszaru multipleksacji, czyli skupiania wielu różnorodnych nośników w jednym medium, jest bezpieczeństwo. Technologie zastosowane przy projektowaniu Multikarty, podnoszą bezpieczeństwo transakcji płatniczych poprzez uwierzytelnienie karty kryptograficznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii uniemożliwia podrabianie kart oraz wzbogaca systemy interoperacyjności w funkcje weryfikacyjne i autoryzacyjne. Szyfrowanie danych pozwoli jednak nie tylko na bezpieczne użytkowanie samej Multikarty, lecz również sprawi, że sam system dostępny będzie mobilnie – poprzez specjalnie zaprojektowane i stworzone aplikacje.
 
Multikarta może spełniać podstawowe funkcje identyfikacyjne dokumentów administracyjnych, karty lojalnościowej oraz płatniczej, łącząc w sobie wszystkie zastosowania funkcjonujących dokumentów, środków płatniczych i transakcyjnych udogodnień. System bezpieczeństwa karty oraz jej wysoce wyspecjalizowane rozwiązania technologiczne, umożliwiają jej w bezpieczny sposób przechowywać dane indentyfikacyjne jej użytkownika. Co więcej, projektanci Multikarty informują, że karta może w niedalekiej przyszłości pełnić funkcję również tzw. „nieśmiertelnika”, przechowując takie informacje jak np. grupa krwi, czy informacje o środkach i substancjach, na które dana osoba jest uczulona. Taka perspektywa daje szerokie możliwości, bowiem w sytuacji zagrożenia życia lekarz czy ratownik medyczny będzie mógł podjąć akcję ratunkową znacznie szybciej niż to ma miejsce dziś, eliminując przy tym zagrożenie wynikające z podania leku, na który pacjent może być uczulony, lub identyfikując substancję która spowodowała reakcję alergiczną.
 
Została ona także wemulowana w telefonach komórkowych. Jej najwyższy standard bezpieczeństwa pozwala na zastosowanie większości produktów dostępnych na rynku ( dokumenty, karty bankowe, karty miejskie, karty lojalnościowe, identyfikatory). Rozwiązanie to stawia przede wszystkim ma wygodę użytkowników jednocześnie nie osłabiając wagi dotychczasowych plastikowych rozwiązań a wręcz przeciwnie wzmacniając ich funkcjonalność.
 
Multikarta to projekt, nad którym wciąż trwają prace. Przedsięwzięcie to wciąż wymaga wsparcia inwestycyjnego, programistycznego, bankowego oraz ulepszeń z zakresu administracyjnego, m.in. przy  wdrożeniu do systemu kart miejskich czy ulepszeń związanych z rozwojem mobilności oraz technologii w ośrodkach urbanistycznych. Należy skupić uwagę na rozwoju informatyzacji samorządów, tak by systemy operacyjne administracji były w stanie obsługiwać i wdrożyć tego typu projekt. De facto jedyne ograniczenia, na jakie można trafić przy pracy nad tego typu przedsięwzięciem, stawia ludzka wyobraźnia. Przy budowanie tak rozległego i wielopoziomowego systemu niezwykle ważne jest także wsparcie administracyjno-samorządowe oraz rządowe. Innowacyjność Multikarty i zapotrzebowanie rynku na możliwości, które oferuje, sprawiają, że jest to strefa o ogromnym potencjale
 
 

Konto GreenID – prostota i wygoda

Kolejnym bardzo istotnym, jeśli nie najważniejszym elementem Multikarty jest konto GreenID -aplikacja nadrzędna udostępniająca klientom Multikarty proces autoryzacji oraz logowania. Konto GreenID jest to unikalny identyfikator każdej z dostępnych kart, umożliwiający i odpowiadający również za powiązanie ze sobą wszystkich kont z aplikacją nimi zarządzającą. Proces autoryzacji oraz logowania, jak również system powiązania konta z aplikacją ze względu na wagę danych posiada wysoki priorytet bezpieczeństwa. Każde żądanie wysyłane z Konta do aplikacji i odwrotnie przechodzi przez szereg protokołów bezpieczeństwa - tak aby proces, był w pełni chroniony i nie narażony na ewentualne próby włamania. To wszystko daje gwarancję, że dane i środki zgromadzone na Multikarcie są w pełni bezpieczne. Niemniej jednak prace nad rozwojem produktu nadal trwają, jak podaję projektant systemu, szereg ekspertów z dziedziny informatyki oraz bankowości nieustannie pracuje nad rozwojem tego systemu, zapowiadając nowe możliwości Multikarty i Konta GreenID.
 
Unikalny numer identyfikacyjny zapewnia całkowite bezpieczeństwo przy dokonywaniu autoryzacji, a system bezpiecznego logowania zapewnia właścicielowi swobodny i wolny od zagrożeń dostęp do kont bankowych czy lojalnościowych. Konto GreenID mieści w sobie kilka różnych funkcji, w tym dostęp do szeregu dodatkowych aplikacji GreenTeam służących do codziennej aktywności.
 
 

SmartPay – uniwersalny system transakcyjny

Projektanci Multikarty to autorzy innowacyjnych systemów transakcyjnych SmartPay, które są odpowiedzią na rosnące wymagania rynku. Multikarta połączona ze SmartPay to inteligentna karta elektroniczna, oparta na rozbudowanym i zabezpieczonym systemie. Zamknięta, odpowiednio zabezpieczona struktura integruje w sobie wszystkie zewnętrzne systemy, co ma na celu konsolidację jak największej ilości możliwości transakcyjnych w jednej zintegrowanej karcie. Specyfika tego rozwiązania podyktowana jest potrzebami dzisiejszego społeczeństwa, które oczekuje, że wytwory nowoczesnych technologii zaoferują mu szeroki wachlarz możliwości w przystępnej i funkcjonalnej - a często również minimalistycznej - formie. Cały system wraz z aplikacją SmartPay pracuje w środowisku autorskiego systemu chmury GreenCloud, umożliwiającej przesyłanie i przechowanie danych na zewnętrznym środowisku serwerowym – w tzw. chmurze. SmartPay obsługuje dwa główne pakiety funkcjonalności: Wallet (zintegrowane systemy płatnicze) oraz MyAccounts (integracja rachunków bankowych, kredytowych czy lojalnościowych).
 
Aplikacje SmartPay  - Dają możliwość zarządzania wszystkimi funkcjami jakie oferuje system, takimi jak, realizacja przelewów, weryfikacja stanu rachunków bankowych oraz historii kont itp. Aplikacja współpracuje z takimi systemami jak Android, OS oraz Windows. Aplikacje dostępne w ramach chmury przeznaczone są zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw i służą m.in. jako czynnik wspomagający działalność, tak jak to ma miejsce w przypadku Multikarty. Istotą tego systemu oraz innowacją opracowaną przez ekspertów go projektujących, jest fakt, że system SmartPay został stworzony jako nowy standard   autoryzacyjny pomiedzy klientem, terminalem a siecią sprzedaży . SmartPay funkcjonuję w systemie „host to host”, co w efekcie oznacza, że w procesie realizacji transferu pieniędzy karta-terminal-bank, nie występuje żaden pośrednik w postaci organizacji finansowych. Takie rozwiązanie może w bardzo krótkim czasie zrewolucjonizować rynek, usprawniając procesy transferu bezgotówkowego.

SmartHelp – inteligentne pomaganie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, niezmieniana od dawna struktura pomocy społecznej w niektórych przypadkach raczej utrwala biedę niż pomaga z niej wyjść. Istotnym jest, by instytucje państwowe, jak i w jednostki związane ze świadczeniami na rzecz pomocy społecznej wprowadziły zrównoważony system monitoringu środków.  Odpowiedzią na potrzeby darczyńców, których liczba wg statystyk może zwiększyć się o 30% (pod warunkiem zapewnienia właściwego przeznaczenia środków) jest inteligentny system pomocy socjalnej wykorzystujący nowoczesne technologie informatyczne, który dodatkowo umożliwi komunikację jednostki wspierającej z obdarowanym. Ponadto informatyzacja tego segmentu pomoże na szybszy i łatwiejszy kontakt osób zainteresowanych z odpowiednim organem. Długie kolejki i skomplikowane formalności mogłyby zostać zastąpione przez specjalnie skonstruowany system, zawierający wszelkie niezbędne informacje i ułatwienia. Tego typu platforma pomogłaby osobie zainteresowanej krok po kroku złożyć wszelkie wnioski oraz w jasny i przejrzysty sposób określałby, gdzie szukać pomocy w poszczególnych wypadkach. Aby system bazował na obustronnych korzyściach, osoby potrzebujące miałyby dostęp do specjalnie skonfigurowanych, osobistych kont, które pomagałyby w identyfikacji. System pozwalałby na wykorzystywanie przelanych na kartę środków, dzięki czemu wsparcie finansowe trafiałoby do najbardziej potrzebujących rodzin, które wykorzystywałyby otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Zakupy mogłyby być realizowane w wybranych sieciach sklepów, które dołączyły by do programu SmartHelp – inteligentnej pomocy socjalnej. Sprzedawcy korzystali by z unikalnego systemu sprzedażowego obsługującego cały proces relacji klient – sprzedawca, który – w odróżnieniu od standardowych systemów - wymaga jedynie kasy fiskalnej oraz tabletu wyposażonego w aplikację. Ten rodzaj systemu rozliczeń pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami kart oraz sieciami sklepów pozwoliłby na weryfikację, jakiego typu produkty są najbardziej potrzebne, co w przyszłości pomogłoby również przy organizacji wszelkiego rodzaju zbiórek dla najbiedniejszych rodzin. SmartHelp to innowacyjna droga do opracowania najkorzystniejszów programów w kategoriach socjalnych, np. dotyczących zasiłku dla bezrobotnych czy programu 500+. Tak wdrożony system ukierunkowałby pomoc do osób znajdujących się w potrzebie, ograniczając nadużycia systemu opieki państwa. Tym samym kontrolowanie wydatków na pomoc społeczną byłoby skuteczniejsze.
 
Kolejnym przykładem na wykorzystanie systemu SmartHelp jest rozbudowanie systemu wsparcia dla uchodźców, co mogłoby rozwiązać wciąż aktualny, europejski problem, jakim jest zdefiniowanie i unormowanie pomocy dla imigrantów. System opracowany przez firmę SmartPay pomógłby wyeliminować zagrożenie związane z niedostosowanym do realiów lub niewystarczającym wsparciem, a także byłaby pośrednikiem pomiędzy instytucjami socjalnymi a wymagającymi pomocy lub opieki potrzebującymi. Byłby to także sposób na uniknięcie zbędnych formalności. Wykorzystanie systemu jest bardzo wszechstronne, jednak nie ulega wątpliwości, że korzyści społeczne wynikające z jego użytkowania byłyby ogromne. Rozwiązanie to byłoby sporym ułatwieniem dla obu stron. Dla użytkownika karty - ponieważ mógłby w prosty sposób sprawdzać stan dostępnych środków pomocowych, a pomoc przychodziłaby do niego szybciej i byłaby lepiej dostosowana do jego obecnej sytuacji, z kolei dla strony wypłacającej świadczenia - ze względu na możliwość łatwego i przejrzystego uporządkowania wszelkich niezbędnych danych oraz z powodu mniejszej ilości formalności przy wypłacie świadczeń. Byłoby to możliwe dzięki specjalnie opracowanej aplkacji, która obejmowałaby informacje związane zarówno z wydatkami osób użytkujących kartę, jak i notyfikacje dla darczyńców. Aplikacja umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami, jakie oferuje system SmartPay, w skład których wchodzi realizacja przelewów, weryfikacja stanu rachunków bankowych czy wnioskowanie o kredyty. Dzięki współpracy z takimi systemami jak Android, OS oraz Windows jest także łatwa w obsłudze oraz przejrzysta i przyjazna użytkownikowi.
 
 

Green4You - system lojalnościowy

System SmartPay wyposażono również w system lojalnościowy Green4you, czyli narzędzie, które przypisuje do karty wszelkie dostępne systemy rabatowe oraz lojalnościowe, uprawniające do sprecyzowanych ulg. Odpowiada za to struktura, która integruje programy lojalnościowe, tworząc jeden system multipartnerski.  Wszystkie te możliwości skumulowane są w obrębie zaledwie jednej karty, co pomaga zaoszczędzić  także miejsce w portfelu. Wszelkie przypisane do właściciela zniżki, dostępne rabaty i uzyskane punkty są kumulowane w podsystemie SmartPay - Green4You, stanowiąc łatwo dostępne źródło bonifikat. To bardzo pomocne rozwiązanie także z ekologicznego punktu widzenia: wytworzenie jednej, uniwersalnej karty ogranicza produkcję firmowych blankietów, a co za tym idzie – minimalizuje zanieczyszczenia związane z pozyskaniem odpowiednich do ich wytworzenia materiałów oraz z samym procesem produkcyjnym. 
 
Do systemu lojalnościowego Green4you może dołączyć każda instytucja, sieć sklepów, a także placówki medyczne. Projektant nie przewiduję w tym procesie żadnych ograniczeń, gwarantując tym samym użytkownikom kart jak najwyższą jakość świadczonych usług za maksymalnie przystępną cenę. System Lojalnościowy Green4you jest istotnym uzupełnieniem całego pakietu usług, a cały system Multikarty dzięki swojej funkcjonalności i szerokiej gamie możliwości wyróżnia się innowacyjnością. Warty podkreślenia jest również fakt, że prace nad programem lojalnościowym, są nieustannie rozwijane. Producent systemu podkreśla, że program lojalnościowy  będzie wciąż ewoluował adekwatnie do potrzeb klientów z niego korzystających. 
 
 

GreenTeam – pakiet aplikacji mobilnych

Elementem dodatkowym dostępnym również dla użytkowników Multikarty i użytkowników Kont GreenID jest pakiet aplikacji GreenTeam osadzony i pracujący w systemie innowacyjnej chmury obliczeniowej GreenCloud. Jest to zbiór aplikacji napisanych na platformę Android 4.0+, Windows, IOS, zaprojektowanych optymalnie i służących do wsparcia codziennych aktywności. 
 
W skład aplikacji i usług wchodzących w cały pakiet GreenTeam należą:
  • GreenSOS - automatyczny system ratunkowy,
  • GreenCars – zarządzanie flotą aut,
  • GreenFamily – lokalizator członków rodziny,
  • GreenHome – zarządzanie inteligentnym domem,
  • GreenTrader – system zarządzania projektami z sektora OZE oraz mikroinstalacjami domowymi,
  • GreenPoint – rozliczanie i dostępność punktów ładowania aut elektrycznych,
  • GreenMed – usługi telemedycyny,
  • GreenNews – najnowsze wiadomości ze świata.
 
Prace nad szeregiem aplikacji trwają a nacisk rozwoju jest kładziony na procesy przetwarzani i bezpieczeństwa oraz rozbudowę istniejących pakietów usług i aplikacji. Ponadto korzystanie z zasobów GreenCloud (chmury obliczeniowej) jest w pełni otwarte dla developerów, tym samym mogą oni integrować swoje aplikację i udostępniać użytkownikom. Daje to możliwość ciągłego rozwoju i rozbudowy projektów, a użytkownikom szeroki zakres usług i aplikacji służących do codziennych aktywności.
 
 

Niewyczerpane możliwości dla developerów

Finanse i systemy transakcyjne to obszar, w którym zawsze będzie miejsce dla nowych, lepszych rozwiązań. Innowacje w tej branży oznaczają bowiem nie tylko poprawianie funkcjonalności danych procesów czy lepszą organizację dostępnych środków, ale przede wszystkim sukcesywne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa. Dzisiejszy rynek pokazuje, że aby odnieść sukces, trzeba przede wszystkim pozyskać zaufanie potencjalnych klientów. Ukazanie własnego przedsiębiorstwa lub własnej firmy w postaci korzystnego i opłacalnego parntera wiąże się zatem z konkretnymi, odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami z zakresu inwestycyji, kotrolingu czy nadzoru finansowego. Produkty służące do realizowania transakcji muszą z kolei gwarantować bezpieczeństwo i poufność płatności, stanowiąc tym samym łatwe w obsłudze narzędzia, dostępne nawet dla starszego pokolenia. Jedno jest pewne: nowe technologie stanowią nieograniczony potencjał, niezbędny przy rosnących wymaganiach użytkowników oraz dynamice obecnego rynku. To obszar, na którym wciąż jest wiele do zrobienia, a najbliższe lata będą prawdopodobnie okresem, podczas którego poznamy wiele zaskakujących wynalazków, które całkowicie odmienią naszą rzeczywistość.
 
 
Źródło: Green Economy

Elektroniczne systemy płatności bezgotówkowych działają od lat 70-tych, ale ich prawdziwy rozkwit datuje się na początek XXI wieku, razem z progresem technologii informatycznych. Obecnie wykonanie płatności elektronicznej jest szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze niż płatność gotówką. Rewolucja w płatnościach trwa i - jak oceniają eksperci - będzie trwała jeszcze przez najbliższe dwie deakdy.

Zgodnie z prognozami Global Wind Energy Council rola energetyki wiatrowej na świecie w nadchodzących latach będzie stale rosła. We wszystkich analizowanych scenariuszach rozwoju tego rynku, łączna moc zainstalowanych na świecie elektrowni będzie coraz większa, by w 2030 roku osiągnąć poziom nawet ponad 2.500.000 MW.