Power engineering

Z fotowoltaiką na słońce

Ultranowoczesne pionowe siłownie wiatrowe – przyszłość energetyki przemysłowej i prosumenckiej

Zgodnie z prognozami Global Wind Energy Council rola energetyki wiatrowej na świecie w nadchodzących latach będzie stale rosła. We wszystkich analizowanych scenariuszach rozwoju tego rynku, łączna moc zainstalowanych na świecie elektrowni będzie coraz większa, by w 2030 roku osiągnąć poziom nawet ponad 2.500.000 MW.

Roczna produkcja energii elektrycznej może wówczas sięgać przeszło 6.600 TWh. Jednocześnie wraz ze wzrostem ogólnej mocy elektrowni, rosnąć będzie również udział energetyki wiatrowej w ogóle produkowanej energii elektrycznej. Do roku 2030 w najbardziej optymistycznym scenariuszu turbiny wiatrowe mogą odpowiadać za aż 25% generowanego prądu na całym świecie.

 
Subscribe to RSS - Power engineering
Infrastruktura kształtuje mobilność, czyli rzecz o rozbudowie infrastruktury paliw alternatywnych

 

W ostatnich latach zauważalna stała się, wzmożona aktywność inwestycyjna na terenie Polski, a także dynamiczna działalność polskich inwestorów i przedsiębiorców na terenach krajów UE czy Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Procesowi temu sprzyja międzynarodowa gospodarka i otwarty rynek europejski oraz szereg umów gospodarczych zawartych przez polski rząd z krajami Bliskiego Wschodu, które otworzyły nowe rynki.
Perowskity są świetnymi pochłaniaczami światła. Lepszymi nawet niż dotychczasowy champion arsenek galu, który z kolei jest znacznie lepszy od najbardziej popularnego dzisiaj krzemu. Dzięki temu są w stanie pochłonąć światło w ultracienkich warstwach.