Financial products

Travelling is an eternal need of human race, and a broadly defined transport is the factor that can satisfy that need.

Polski przemysł stoczniowy

Ostatnimi czasy polski sektor przemysłu stoczniowego jest określany w samych superlatywach. Trudno się temu dziwić bo, polskie stocznie skutecznie walczą o nowe zamówienia, zwiększają zyski, zatrudniają nowych pracowników i oddają nowe jednostki pływające. Obecnie podmioty prywatne tej branży radzą sobie bardzo dobrze i z miesiąca na miesiąc polepszają swoją sytuację. Ostrożnie mówi się nawet o hossie na rynku stoczniowym. Dziś stocznie prezentują najwyższą jakość techniczną oraz technologiczną. Sektor prywatny nieustannie się rozwija i konkuruje ze stoczniami z całej Europy.

Smart Masovia

Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie innowacyjności zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Subscribe to RSS - Financial products

We współczesnym świecie jesteśmy świadkami dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej, w której coraz większy udział mają zaawansowane technologie. Kwestia transferu technologii staje się niezwykle istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

Od pojawienia się pomysłu do wdrożenia opartej na nim innowacji wiedzie długa droga