Innovative technologies

Travelling is an eternal need of human race, and a broadly defined transport is the factor that can satisfy that need.

Green Cloud – pierwszy krok na drodze do innowacji

Centrum Obsługi Inwestycji czyli międzynarodowy akcelerator start-up

W ostatnich latach zauważalna stała się, wzmożona aktywność inwestycyjna na terenie Polski, a także dynamiczna działalność polskich inwestorów i przedsiębiorców na terenach krajów UE czy Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Procesowi temu sprzyja międzynarodowa gospodarka i otwarty rynek europejski oraz szereg umów gospodarczych zawartych przez polski rząd z krajami Bliskiego Wschodu, które otworzyły nowe rynki.

Smart Masovia

Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie innowacyjności zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Subscribe to RSS - Innovative technologies
Infrastruktura kształtuje mobilność, czyli rzecz o rozbudowie infrastruktury paliw alternatywnych

 

635 mln złotych zaoszczędzi Polska dzięki budowie części dróg w technologii betonowej.