Ze światowej produkcji wina zostaje co roku 13 milionów ton odpadów (tgz. wytłoczyn). Naukowcy z Australii uważają że to świetne biopaliwo.

Tworzenie Inteligentnych Miast, które są czyste, przyjazne dla środowiska i zarządzane w przemyślany sposób, jest wyzwaniem przyszłości. Najważniejszym celem Klastra Smart IT (red. www.smartpl.org), stworzonego przez wiodące firmy z branży teleinformatycznej, jest promowanie idei Inteligentnego Miasta „Smart City” i wdrażanie wszelkich koniecznych technologii mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.