Transport and automotive industry

Transport pneumatyczny sposobem na kolejową rewolucję?

Polski przemysł stoczniowy

Ostatnimi czasy polski sektor przemysłu stoczniowego jest określany w samych superlatywach. Trudno się temu dziwić bo, polskie stocznie skutecznie walczą o nowe zamówienia, zwiększają zyski, zatrudniają nowych pracowników i oddają nowe jednostki pływające. Obecnie podmioty prywatne tej branży radzą sobie bardzo dobrze i z miesiąca na miesiąc polepszają swoją sytuację. Ostrożnie mówi się nawet o hossie na rynku stoczniowym. Dziś stocznie prezentują najwyższą jakość techniczną oraz technologiczną. Sektor prywatny nieustannie się rozwija i konkuruje ze stoczniami z całej Europy.

Subscribe to RSS - Transport and automotive industry
Obecnie odległość geograficzna nie jest żadną przeszkodą, ani nawet głównym czynnikiem, przy tworzeniu miejsc produkcji, wyszukiwania dostawców i rynków zbytu. Wszyskie rodzaje transportu tak się rozwijają i uzupełniają wzajemnie, że jedynym poblemem staje się terminowość i stan w jakim towar trafi do celu. 

Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie innowacyjności zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.